Dorisk ordning är den estetik som kom från antikens Grekland när det kom till att uppföra bland annat tempel. Idag är det en stil