Studera till arkitekt

Vill du vara med och forma stadsbilden i olika städer, ska du satsa på att studera till arkitekt. Ett utmanande yrke där yrkesskickligheten många gånger utmanar både kunskap och idéer. Att bli arkitekt och tillsammans med ett arbetslag skapa något från ritning till verklighet och byggnader som blir bestående för en tid är inspirerande. Att få det att passa in i stadsbilden blir en utmaning där yrkesskickligheten ställs på sin spets. Skapa något helt nytt eller få det nya att passa med det gamla i en härlig kombination, få inspiration från arkitekter från svunna tider likväl som nutida och skapa något eget utifrån deras verk. Arkitektstudierna förbereder på ett bra sätt inför ett utmanande yrkesliv som arkitekt.

Att studera till arkitekt

Det finns olika möjligheter till studier om du har planer på att bli arkitekt, utbildningar finns i på olika platser i landet och du kan även välja att studera utomlands. Kontrollera att de betygen du får vid utlandsstudier ger behörighet att söka arbete i Sverige. Besök gärna olika högskolor och universitet när de har besöksdagar där de ger information om utbildningar. De flesta ger även information om utlandsstudier där tidigare elever berättar om hur det är att studera utomlands. Utbildningen ger en bra grundkunskap och vägledning inom yrket då yrket i sig erbjuder ett brett arbetsfält. Studierna förbereder dig för de olika yrkesrollerna som planeringsprocessen, skapa ritningar, mer praktiska moment som att beställa radonmätning och vilka olika samarbetspartners du kan komma att arbeta med. Yrket har omväxlande roller som gör att du får en bra överblick över ditt arbete och skapar en större förståelse för processens utveckling i de olika byggnadsdetaljerna.

Top view of architectural blueprints and blueprint rolls and a drawing instruments on the worktable,Part of architectural project,renovation planning concept

Arkitekt som yrke

Det finns olika möjligheter att vara yrkesverksam som arkitekt då både kommunala och privata arbetsgivare behöver duktiga arkitekter. De vanligaste arbetsuppgifterna är att rita och planera byggnader men man kan också välja att bli exempelvis inredningsarkitekt, landskapsarkitekt eller ägna sig åt forskning alternativt bli lärare inom ämnet. yrken att satsa på är bland annat fysisk planering och infrastruktur innebär att man planerar stadsområden och vägar med detaljplanering där man antingen bygger ut eller bevarar olika stadsdelar. Byggnadsarkitektens roll är att utforma olika förslag genom att skapa ritningar och skalenliga modeller där man tar hänsyn till estetik och miljö. Arbetet sker ofta som projekt i samarbete med andra yrkesområden. En landskapsarkitekt jobbar med att forma och skapa utemiljöer som parker, offentliga mötesplatser som exempelvis torg och innergårdar i städer. Förvaltning av grönområden och hur miljön påverkas av olika byggprojekt är ett annat arbetsområde i yrket. Inredningsarkitekter skapar rum utefter den funktion de har och kan arbeta med allt från privata bostäder till kommersiella byggnader som butiker, köpcentrum i samarbete med byggnadsarkitekter.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

daynight