Vad gör en arkitekt?

De flesta känner till att arkitekter ritar olika slags byggnader. Många av världens vackraste arkitektoniska underverk har blivit till antingen via beställning eller som bidrag till arkitekturtävlingar. Det många kanske inte vet är att det faktiskt finns fyra olika sorters arkitekter som arbetar inom olika yrkeskategorier. Yrkeskategorierna består av följande:

Byggnadsarkitekt

Den kategori som man oftast refererar till som arkitekt är byggnadsarkitekten som ritar byggnader efter behov och efterfrågan. Arbetet består av att ta fram modeller, skisser, texter och ritningar som innehåller planlösningsförslag samt hur eller var ledningar ska ligga. Yrket ställer med andra ord krav på både problemlösningsförmåga, kreativitet och konstruktörskunskap. Dessutom måste kundens behov och önskemål alltid vara i fokus. Det kan röra sig om såväl privatpersoner som byggföretag eller kommuner.

Oftast drivs man naturligtvis av ett brinnande intresse för arkitektur samt för hur byggnader blir till och hur de används. Funktionen är allt som oftast ledordet för en arkitekt. Andra nöjer sig inte med att bara rita byggnader utan tycker också om att investera i fastigheter. Är man intresserad av fastighetsinvestering kan man besöka https://tessin.com/sv/ och läsa mer om investeringsmöjligheter och fastighetslån. Här får man veta mer om allt från fastighetsprojektering till investering samt avkastningsmöjligheter.

Inredningsarkitekt

Inredningsarkitekten sysslar med inredning av olika slag, som kan vara antingen fast eller lös. Uppdraget handlar oftast om att formge interiörer, miljöer och rum av varierande storlek. Denna typ av arkitekt jobbar småskaligt och sysslar med rumsrelationer och formförhållanden. Inte sällan ritar och formger inredningsarkitekter även egna möbler. Här är det viktigt att tänka på färger och material i arbetet med ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad.

Planeringsarkitekt

Planeringsarkitekten planerar till exempel nya stadsdelar, regioner, hela städer eller förändrar specifika områden efter nya behov. Det kan också handla om att syssla med strategier och analyser samt förberedande av politiska beslut. Här handlar det främst om att skapa helheter som tar hänsyn till samhälleliga krav, ofta kommunalt, regionalt eller nationellt. Planeringsarkitekter har ett nära samarbete med en mängd olika yrkeskategorier, inte minst kommuner och anläggningsföretag.

Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekten arbetar med utemiljöer och landskap i varierande skalor mellan byggnaderna. Det kan handla om alltifrån stora stadsplanerade utemiljöer till små parker eller skolgårdar. Oftast planerar och ritar landskapsarkitekten städernas offentliga miljöer som till exempel torg, men kan även arbeta med förvaltning. Ofta har denna yrkeskategori ett stort ansvar för ekologiska aspekter samt behöver arbeta nära allmänhet, beställare och byggnadsarbetare. Nyckelordet i yrkesrollen handlar om att känna in omgivningen och ta hänsyn till platsens klimat och utseende samt vilken stämning den planerade utemiljön skapar.

Hur blir man arkitekt?

Man kan läsa till arkitekt på någon av landets olika arkitekturskolor. Utbildningen är 5 år lång och efter 3 år kan man ta en kandidatexamen. Som student kan man välja mellan Lunds Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, arkitekturhögskolan i Umeå eller Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Efter examen finns det goda möjligheter att få jobb såväl nationellt som internationellt. De flesta arkitekter jobbar i konsultbolag, på fastighetsbolag eller i privata företag. Det är också vanligt att man är anställd inom kommuner, länsstyrelser eller i olika statliga myndigheter.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

daynight